Jarní tání Oslavy a Balinky, historie a současnost

09.04.2013 21:02

        

Balinka

pramen řeky Balinky                            rozvodněná Balinka                                             vodáci na Balince

   Řeka Balinka pramení v Arnoleckých horách v nadmořské výšce 680 m.n.m., průměrný roční průtok je 0,9 m3/s. V okolí Měřína se také nazývá Měřínský potok a níže Zhorský, nebo též Křivý. Protéká obcemi Arnolec, Jersín, Meziříčko, Měřín, Pustina, Stránecká Zhoř, Frankův Zhořec, Uhřínov, Baliny a Velké Meziříčí, kde její cesta o délce 31,1 kilometru končí v řece Oslavě 420 m.n.m.  Nikterak nápadná říčka v historii už mnohokrát ukázala svojí sílu, a to hlavně při jarních táních. Na asi nejvýznamnější obec s názvem Měřín na tomto toku narazíte zhruba na 21.říčním kilometru. Jeho první písemná zmínka o Měřínu sahá ke konci 13 století. V této obci v roce 1985 došlo k protržení hráze rybníka (Nový rybník). V místě, kde stával dnes již pomalu zapomenutý rybník Humenný (jeho hráz byla na Otínské ulici a v roce 1985 byl již vypuštěný) se ucpal mostní profil plaveninami. Tím tak došlo k zaplavení obytných částí Měřína nad Otínskou ulicí. Vlna pokračovala po proudu přes zmíněné obce až do Velkého Meziříčí, kde způsobyla největší škody zaplavením náměstí a několika ulic.

ulice Novosady 

ulice Novosady 

náměstí Velké Meziříčí u kostela

ulice Radnická 

most přes řeku Balinku, Třebíčská ulice 

náměstí 

Dolní brána

 

 

  Samozřejmě řeka Balinka téměř každoročně zvedá svojí hladinu při jarním tání, nebo i přílivovém dešti a způsobuje většinou lokální záplavy.

 

Oslava

 

   Řeka Oslava pramení kousek od Nového Veselí u rybníka Velký Babín v jižním cípu CHKO Žďárské vrchy, délka toku činí 96,6 kilometrů. Podle staršího císařského katastru řeka vzniká až ve Velkém Meziříčí na soutoku dvou říček Balinka a Radostínka.

soutok řek Oslavy a Balinky

Mezi největší Vodní díla na jejím toku patří Matějovský rybník, Veselský rybník a vodní nádrž Mostiště. O vybudování  přehrady Mostiště se jednalo již počátkem 20. století . Původní záměr byl, vybudovat hráz v oblasti nazývané Peklo. Další variantou byl záměr z roku 1948, podle kterého se stavba měla nacházet v těsné blízkosti obce Olší nad Oslavou v nejužším místě údolí  zde. Nakonec byl v roce 1950 schválen projekt větší nádrže (současný stav) a v roce 1957 mohla být zahájená její stavba. Dokončená byla o čtyři roky později . Hráz byla první sypanou takto velkých rozměrů u nás. Její původní účel omezit každoroční povodně na jejím toku byl ještě rozšířen o úpravu vody. Délka hráze je 340 metrů, výška 32 metrů a délka přehradního jezera je 5 385 metrů.

vodní dílo Mostiště

V letech 2005 – 2006 proběhla oprava její hráze. V těchto letech jsme mohli sledovat výrazné snížení zásobního prostoru tak, aby nedocházelo k ohrožování obyvatelstva pod hrází. Cesta řeky končí v Ivančicích v řece Jihlaavě.

upuštěná přehrada Mostiště                                                                     oprava hráze

 

 

Nová protipovodňová opatření

 

   Povodí Moravy, s.p. zahájí výstavbu protipovodňové ochrany města Velké Meziříčí. Spočívá mimo jiné ve zvýšení kapacity koryt toků Balinky a Oslavy včetně vybudování nábřežních zdí nebo zemních hrází. Zhruba za 170 milionů korun bude město chráněno i před takzvanou stoletou vodou. Stavební práce na protipovodňové ochraně (PPO) Velkého Meziříčí přišly v loňském roce zhruba na 14 milionů korun a letos pokračují s ohledem na počasí podle plánu. V části na řece Oslavě odstranili stavbaři plechovou halu na levém břehu a nyní pracují na prohrábce koryta a levobřežní ochranné zídce.  Dále musel být zbourán technický unikát Jeřábkuv jez z roku 1928. Vodní energii z jezu využívala Jeřábkova strojírna. Odtud tedy pochází jeho název, který je používán dodnes. Jez po 85 letech úplně nezmizí, ale nahradí ho nafukovací vaky. Část nového jezu bude obsahovat balvanový 

protipovodňové opatření

demolice Jeřábkova jezu

Čerpáno:

www.pmo.cz

https://www.mestovm.cz/

https://cs.wikipedia.org

https://www.bory.cz